Chcę

CHCĘ

Wykorzystywać moje umiejętności

jedynie do takich prac,

które sumiennie uznam za służące

pokojowemu współistnieniu wszystkich ludzi,

sprawie ludzkiej godności i możliwości samorealizacji.

Wiem – spełnienie tych celów wymaga

udostępnienia wszystkim niezbędnych do życia udogodnień

dobrego pożywienia, powietrza, wody,

odzieży i dachu nad głową,

dostępu do piękna przyrody i dóbr kultury,

troskliwego, dobrego wykształcenia, opieki zdrowotnej
i możliwości pozwalających każdemu człowiekowi

odnaleźć swobodnie własne cele w życiu,

rozwijać siły i umiejętności twórcze

rąk, umysłu i ducha.

Wiem – istnieją obecnie po temu w Polsce i na Ziemi

wszelkie fizyczne możliwości.

Chcę – przyczyniać się

do rozwijania współpracy,

do unikania konfliktów, nadmiernych napięć, hałasu,

zatruwania

ziemi, powietrza czy wody,

do ochrony piękna przyrody,

jej naturalnych zasobów

mineralnych, roślinnych i zwierzęcych.

Chcę

czynić sobie Ziemię kochaną.

1.8.2005.