Strona główna

To miejsce ma służyć jako notatnik,  przewodnik po sprawach, które uważam za mające centralne znaczenie dla nas jako poszczególnych ludzi, dla rozumienia siebie, dla naszych wzajemnych stosunków, dla właściwego podejścia do środowiska przyrodniczego i społecznego,  dla zdrowia, edukacji, dla nauki,  gospodarki, dla spolegliwej organizacji, dla pełnego rozkwitu każdego z nas.

CHCĘ

Wykorzystywać moje umiejętności

jedynie do takich prac,

które sumiennie uznam za służące

pokojowemu współistnieniu wszystkich ludzi,

sprawie ludzkiej godności i możliwości samorealizacji.

Wiem – spełnienie tych celów wymaga

udostępnienia wszystkim niezbędnych do życia udogodnień

dobrego pożywienia, powietrza, wody,

odzieży i dachu nad głową,

dostępu do piękna przyrody i dóbr kultury,

troskliwego, dobrego wykształcenia, opieki zdrowotnej

i możliwości pozwalających każdemu człowiekowi

odnaleźć swobodnie własne cele w życiu,

rozwijać siły i umiejętności twórcze

rąk, umysłu i ducha.

Wiem – istnieją obecnie po temu w Polsce i na Ziemi

wszelkie fizyczne możliwości.

Chcę – przyczyniać się

do rozwijania współpracy,

do unikania konfliktów, nadmiernych napięć, hałasu,

zatruwania

ziemi, powietrza czy wody,

do ochrony piękna przyrody,

jej naturalnych zasobów

mineralnych, roślinnych i zwierzęcych.

Chcę

czynić sobie Ziemię kochaną.