Kwiecień – czerwiec 2012

DYNAMIKA SŁÓW 23.6.2012.
To absurd, a więc rzecz jest godna wiary [Goethe, Faust, nowe tłum. Adama Pomorskiego, Świat Książki, W-wa 1999, s. 278  Astrolog.]

CZŁOWIEK ŚWIAT 23.6.2012
Czyńcie sobie Ziemię poddaną? Czyńcie sobie Ziemię kochaną.

CZŁOWIEK  ŚWIAT 23.6.2012
Jesteśmy dziećmi Świata a nie jego panami.

KREDYT 22.6.2012.
… „Żyd się na ludzkość nie ogląda / Zastawu w przyszłych plonach żąda /I z roku na rok wszystko bierze. / Nie zdążą świnie poróść w sadło, / W poduszkach zastawione pierze, / Nim na stół trafi chleb sie już przejadło”….  [Goethe, Faust, nowe tłum. Adama Pomorskiego, Świat Książki, W-wa 1999,  Wielki Podkomorzy s.218]

LEKCJA HISTORII Nieprzerobiona, czy nie da się przerobić?
…”Kto na kraj spojrzy stąd, z wysoka, z góry / Mógłby pomyśleć, że to sen ponury, / Gdzie szkaradzieństwem rządzi się szkarada, / Gdzie błąd na błędzie i na zdradzie zdrada, / I gdzie bezprawie prawomocnie włada.Ten krowy, tamten cudzą żonę kradnie, / Ów kielich,  świecznik, krzyż z ołtarza, / Potem przez lata chełpiąc się powtarza, / Że nawet włosek z głowy mu nie spadnie.Tłoczą się w sali pokrzywdzeni, / Sędzia za stołem się rozpiera / I drży, bo wśród motłochu w sieni / Wzburzenie groźną falą wzbiera. / Ten woła, że zawinił inny, / Tamten z haniebnej dumny zbrodni; / Winien okaże się niewinny, / Bo swą niewinność udowodni. / Świat cały w oczach się rozpada, wszelka niweczy sie zasada; / A gdzież uczciwość, która nami  / Kierować miała? Co tam, głupstwo! / Najuczciwszego w końcu zmami / Jak nie pochlebstwo, to przekupstwo.  / Sędzia zaś, który nie śmie karać, sam się przestępstwem zaczął parać”… [Goethe, Faust, nowe tłum. Adama Pomorskiego, Świat Książki, W-wa 1999, s. 215 / 216, Kanclerz]

UCZENI Szkiełko i oko 20.6.2012
„Za nieprawdę macie, czego nie zliczycie; / Czegoście nie zważyli / Lekkim wam zwać najprościej. / Co spieniężyć się nie da, jest dla was bez wartości”… [Goethe, Faust cz. II, akt I, pałac cesarski, sala tronowa, Mefistofeles], tłum.Feliks Konopka W tłum. A. Pomorskiego cit. s. 220]

Czego się nie da policzyć, to się nie liczy.

KRYZYS 15.6.2012.
„Nasz świat stoi wobec kryzysu, jakiego dotąd nie zaznał odkąd istnieje….Wyzwolona potęgo atomu zmieniła wszystko poza naszym sposobem myślenia. Dlatego dryfujemy ku niesłychanej katastrofie.”
Albert Einstein, Bulletin of the Atomic Scientists, b1946

KRYZYS 15.6.2012
“Our world is faced with a crisis that has never before been envisaged in its whole existence… The unleashed power of the atom has changed everything save our modes of thinking, and thus we drift towards unparalleled catastrophe.” Albert Einstein, Bulletin of the Atomic Scientists, May, 1946

PIEKLO Hell 8.5.2011
Hell is empty. All devils are there. [W. SWhakespeare, King Richard III.] Michel Hossudowsky.Signs of our times: war criminals in high office are celebrated as messengers of peace: „And thus I clothe my naked villany, … And seem a saint, when most I play the devil.” (King Richard III). Those committed to „security by military means” have taken charge of the Nobel Peace Prize… „Lawless are they that make their wills their law”.The Lie becomes the Truth.
Realities are turned upside down.War becomes Peace.”Humanitarian wars” are waged with the most advanced weapons systems to come to the rescue of those who suffer oppression.  „The international community” is the repository of  the „Truth”, which can no longer be challenged.  The American inquisition prevails. An unbinding political consensus is imposed.
Those who dare oppose „Peace” and NATO’s „Responsibility to Protect” (R2P) are branded as terrorists.

KONFLIKT Power and profit 8.5.2012
As President Eisenhower warned in his last address to the American people, conflict brings power and profit to interest groups that benefit from conflict. Nixon, like Kennedy before him, was perceived as a threat by these powerful interests, because he was working to reduce conflict. [Paul Craig Roberts, Desinformation on every front. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=30706, on 8.5.2012 ]

POWINNOŚĆ Powinność – rezultat 5.5.2012
Czyń coś powinien a będzie to, co będzie możliwe. („Faite ce que doit ad vienne que pur” – dewiza rodziny Deskurów, zamieszczona w klepsydrze poświęconej Ks. Kard. Andrzejowi Deskurowi przez stowarzyszenie Rodziny Deskurów)

ZNACZENIE SŁÓW Odpowiedzialność 5.5.2012
Odpowiedzialność za skutki swoich czynów, ewentualnie karna. To czego prawo nie zabrania jest dozwolone.
.Odpowiedzialność – zdolność do pełnej, adekwatnej odpowiedzi na sytuację, kierowanej jej jasnym rozeznaniem

ZNACZENIE SŁÓW Hierarchia 5.5.2012
Państwo autorytarne – hierarchia władzy popartej państwowym  monopolem przemocy.
Państwo umożliwiające – hierarchia pomocniczości

ZNACZENIE SŁÓW Teoria spiskowa 27.4.2012
Obecność powszechnego egoizmu, wyposażonego w potężne narzędzie kreacji ex nihilo  środków płatniczych jako finansowego kredytu bankowego działa tak jakby to był spisek. Podobnie można by uważać, że jabłonie zmówiły się aby synchronizować opadania jabłek. To, co można by traktować jako spisek jabłoni wynika z okoliczności synchronicznego dojrzewania  i obecności siły ciążenia.

ZNACZENIE SŁÓW Szara strefa 22.4.2012
Szara strefa symptom schorzenia kompensacyjnego. Dobry wskaźnik kondycji gospodarki. Im bardzie się kurczy, tym lepszy stan gospodarki

ZNACZENIE SŁÓW Złodziej 22.4.2012
dysponent cudzego mienia ruchomego tak jakby był właścicielem. Por. Pius XI enc. Quadragesimo Anno, nr.105 -108)Lichwiarska międzynarodówka – nowe zniewolenie. Przyszłe dochody obywateli są zastawem  długu publicznego. Suwerenność wyborców – swoboda wyboru ciemiężców. Suwerenny niewolnik, to tak jak żonaty kawaler. Państwo monopolem na przemoc.

DAR JĘZYKA zbezczeszczony 20.4.2012
Systemy polityczne  karmiące się lękiem i lęk je podtrzymuje.

DALEKOMYŚLNOŚĆ Zasada przezorności19.4.2012
Testowanie skuteczności oraz skutków ubocznych naszych działań. Szczególnie ważne w przypadkach sytuacji całkiem nowych jak  przy decydowaniu o zapoczątkowaniu sytuacji nieodwracalnych – energetyki jądrowej i organizmów GMO. (Prof Janusz Kawecki i prof. Zbigniew Mirek „Głos z Krakowa”, Radio Maryja.

ZNACZENIE SŁÓW Kapitalizm 19.4.2012
Obecnie raczej liberalno monetarystyczny, to w istocie „pół-kapitalizm”, prywatyzujący zyski i uspołeczniający koszty. Napędza marnotrawstwo zasobów i energii, nieograniczony wzrost  ludności i kapitału produkcyjnego. Następuje sabotaż gospodarczy, niszczenie  nie sprzedanej produkcji dla utrzymania cen. Powstaje wyścig konsumpcyjno – produkcyjny, społeczeństwo wyrzucające.

ZADŁUŻENIE Resetowanie – wymiana systemu finansowego na nowy 19.4.2012
Obecny stan nieznośnego powszechnego zadłużenia wymaga zresetowania systemu finansowego  jak zawieszonego systemu komputerowego. W Starym Testamencie takie resetowanie przewidywano co 7 lat i co 50 lat. To zezwoliłoby na ponowne narastanie zadłużenia od zera. Dopiero zastąpienie systemu nowym, z kreacją pieniądza bez zadłużenia, byłoby kuracją prawdziwie przyczynową.

KNACZENIE SŁÓW Kapitał 19.4.2012
Kapitał realny = kapitał rzeczywisty = kapitał rzeczowy = (kapitał produkcyjny Donella Meadows „Przekraczanie granic”  Pol. Tow. Współpr. z Klubem Rzymskim, Warszawa 1995)

ZNACZENIE SŁÓW Polityczny 16.4.2012
Strategia ochrony dobra wspólnego. Strategia zdobywania i utrzymywania władzy. Strategia egoizmu jednostkowego i grupowego. Cynizm i przewrotność traktowania działań  politycznych zawsze w sensie drugim i nie dopuszczanie nawet myśli, że za jakimś postępowaniem polityka kryje się motywacja dobra wspólnego.

ZNACZENIE SŁÓW Przewrotność – diabelstwo 11.4.2012
Przewrotność – cecha wewnętrzna moja czy innej osoby. Odpowiedzialność danej osoby. Diabelstwo – czynni zewnętrzny wobec danej osoby. Odpowiedzialność czynnika zewnętrznego.

OCENA STANU GOSPODARKI Prosty wskaźnik Napoleona 4.4.2012
Jeśli chcesz zorientować się w kondycji gospodarczej państwa badaj statystykę drobnych przestępstw. Jeśli rośnie – gospodarka jest w kiepskim stanie. I odwrotnie. Więzienia w Polsce są przeludnione…

W DUCHU POKORY Z SERCEM SKRUSZONYM Z serca dziękuję Panu4.4.2012
Günter Grass „Co musi zostać powiedziane”

Dlaczego milczę, zbyt długo milczę o tym,
co oczywiste i przećwiczone w grach symulacyjnych,
na których końcu my, którzy przeżyliśmy,
jesteśmy tylko przypisami.

Chodzi o rzekome prawo do uprzedzającego uderzenia,
które mogłoby unicestwić
ujarzmiony przez zarozumialca
i regularnie zmuszany do owacji naród irański,
dlatego że na jego terenie
prawdopodobnie powstaje bomba atomowa.

Ale dlaczego zabraniam sobie
wypowiedzieć nazwę innego kraju,
w którym od lat – choć w tajemnicy –
powiększa się arsenał nuklearny,
lecz poza wszelką kontrolą, bo nikt nie jest do niego
dopuszczany?

Powszechne przemilczanie tego faktu,
które sprowokowało również moje milczenie,
odczuwam jako ciążące kłamstwo
i przymus, którego nie można zlekceważyć
pod groźbą kary;
oskarżenie o „antysemityzm” słyszy się często.

Ale teraz, gdy mój kraj,
raz po raz wzywany i odpytywany
przez własne zbrodnie,
które są nieporównywalne,
wysyła do Izraela z przyczyn wyłącznie ekonomicznych,
choć zręczny język przedstawia to jako zadośćuczynienie,
kolejną łódź podwodną, której specjalnością
jest wystrzeliwanie wszystko pustoszących głowic
tam, gdzie rzekomo istnieje
jedna bomba atomowa
(dowodem na jej istnienie jest tylko obawa)
– teraz mówię to, co musi zostać powiedziane.

Dlaczego do tej pory milczałem?
Bo sądziłem, że moje pochodzenie,
związane z nigdy nie dającą się usunąć skazą,
zabrania mi wypowiedzieć tę oczywistą prawdę
wobec państwa Izrael, wobec którego mam
i będę miał dług wdzięczności.

Dlaczego dopiero teraz, w podeszłym wieku
i u schyłku mojego pisania, mówię,
że mocarstwo atomowe Izrael
zagraża i tak już kruchemu pokojowi na świecie?
Dlatego, że musi zostać powiedziane to,
na co jutro już może będzie za późno;
i dlatego że my, Niemcy, wystarczająco już obciążeni,
moglibyśmy stać się dostawcami zbrodni,
którą łatwo przewidzieć, a więc naszej współwiny
nie dałoby się zamaskować
zwykłymi wymówkami.

I przyznaję: przerywam milczenie,
dlatego, że dość już mam
obłudy zachodu; poza tym można mieć nadzieję,
że wielu wyzwoli się z milczenia,
zmusi sprawcę widocznego niebezpieczeństwa
do rezygnacji z przemocy
i będzie nalegać, by rządy Izraela oraz Iranu
zgodziły się na swobodną i nieprzerwaną kontrolę
izraelskiego arsenału nuklearnego oraz irańskich urządzeń atomowych
przez którąś z międzynarodowych organizacji.

Tylko w ten sposób można pomóc wszystkim,
Izraelczykom i Palestyńczykom,
więcej, wszystkim ludziom żyjącym obok siebie i nienawidzącym się w tym
okupowanym przez szaleństwo regionie,
a w końcu też i nam samym.

Tłum. Tomasz Ososiński

Żródło: PAP, GW

Signs of our times: war criminals in high office are celebrated as messengers of peace: „And thus I clothe my naked villany, … And seem a saint, when most I play the devil.” (King Richard III)

Those committed to „security by military means” have taken charge of the Nobel Peace Prize… „Lawless are they that make their wills their law”.

The Lie becomes the Truth.

Realities are turned upside down.

War becomes Peace.

„Humanitarian wars” are waged with the most advanced weapons systems to come to the rescue of those who suffer oppression.

„The international community” is the repository of  the „Truth”, which can no longer be challenged.  The American inquisition prevails.

An unbinding political consensus is imposed.

Those who dare oppose „Peace” and NATO’s „Responsibility to Protect” (R2P) are branded as terrorists.