Lipiec – grudzień 2010

RÓŻNE – Konspiracja światowa… 3.7.2010.
Scala ją egocentryzm w każdym z nas. Konspiracja polega na tym, że nie zdajemy sobie sprawy z tego faktu, który powoduje, że nasze egoizmy walczą ze sobą lub się jednoczą dla realizacji egoistycznych interesów, nie pojmując, że nie ma czegoś takiego jak zupełnie oddzielna jednostka.

RÓŻNE – Twórczy – stwórczy…3.7.2010

RÓŻNE – Jezus: Drugi policzek?… ( Mt 5,39-42) – to jakaś abstrakcja… 3.7.2010
Policzek – zniewagi, korona cierniowa;  szata i płaszcz – skóra, ciało, życie;  mila i dwie – droga na Kalwarię;  Temu, kto cię prosi daj – nawrócony złoczyńca: „dziś ze mną będziesz w raju” [Łk, 23, 42-43]

RÓŻNE – Polityk; mąż stanu: Horyzont myślowy 10.7.2010.
Polityk myśli o następnych wyborach. Mąż stanu – o następnych pokoleniach. John Clark, Księga aforyzmów. Oprac. Jacek Illig, Wyd. Wideograf, Katowice s.295

RÓŻNE – Uporządkowane życie…18.7.2010
Najistotniejszym czynnikiem porządkującym własne życie nie jest znajomość a nawet stosowanie zasad lecz rozumienie siebie, pojmowane nie jako fakt docelowy lecz jako ustawiczny proces. ,

ZNACZENIE SŁÓW Modlitwa…
Modlimy się do personifikacji naszych najgorętszych tęsknot…20.7.2010

PAŃSTWO  Państwo opiekuńcze -państwo umożliwiające …  25.7.2010
– Państwo opiekuńcze a państwo umożliwiające (Enabling state).  Państwo opiekuńcze podkreśla braki, które należy zminimalizować, niejako zaprotezować. Państwo umożliwiające podkreśla i buduje na potencjale, który chce wspierać: możliwości, sposobności, talenty, stwarza przestrzeń do ich wykorzystania… Państwo opiekuńcze oparte na idei egalitaryzmu. Państwo umożliwiające – sto kwiatów….

KAPITAŁ – Kapitał… 29.7.2010
– Kapitał realny, produkcyjny; kapitał finansowy = Nad-kapitał. Nie rozróżnienie tego jest błędem podstawowym w rozumieniu przyczyn sytuacji gospodarczej, wojen, rewolucji, kryzysów i ich cykliczności. To umknęło myśli Karola Marksa. Przypisywał eksploatację poprzez kapitał realny „środki produkcji”. Tymczasem najpotężniejszym narzędziem eksploatacji jest obecny system finansowy i lichwiarski kapitał finansowy.

KREDYT 1.8.2010
Monetyzacja dostarczenia obietnicy wkładu rynkowego. Spłacanie kredytu kredytem, obietnicy obietnicą. Abstrakcji abstrakcja nierealną.

POLARYZACJA STWORZENIA 3.8.2010
Pan Bóg stworzył świat oddzielając (Wodę od lądu, noc od dnia, kobietę od mężczyzny, gatunek od gatunku….) Wszystkie struktury polegają na umysłowym rozpoznaniu i  ich wyosobnieniu z całości.  Jednakże wszystko zależy od wszystkiego i wszystko jest takie jakie jest bo cały Kosmos jest taki jaki jest. To widzieli już mędrcy Wschodu, mistycy i mechanika kwantowa (Fritjof Capra Tao of Physics) ma

SŁOWNIK KRM Self- knowledge = samopoznawanie.
It is not a matter of time but a question of intensity; it is a direct perception and ezperience that is important. KRM, Ojai 9th public talk 13.8.1949. „Self-knowledge JK Online Daily Quotes.

BŁĄD  NIEZROZUMIENIA
w pzypadku systemu finansowego. Ilu nieszczęść można by uniknąć w ciągu stuleci, gdyby elity społeczeństw rozumiały działanie systemu finansowego, pieniądza, kredytu itd. Choćby na poziomie takiej wiedzy jaką mieli wcześni operatorzy kredytu.

DEMOKRACJA – Decyduje werdykt wyborców…
– O tym jakim będzie ich werdykt decydują władcy kredytu finansowego.

KREDYT
Władcy kredytu każą światu płacić za to, ze go ujarzmiaja.

ZNACZENIE SŁÓW: Honor 1.
Czy można powiedzieć i ewentualnie w jakim sensie, ze Jezus był człowiekiem honoru?

ZNACZENIE SŁÓW: Honor 2.
Honor… Czyn wyglądający na powodowany poczuciem honoru ( honorowy), np. dotrzymanie obietnicy, może być powodowany wyobrażeniem o sobie, zbudowanym na poczuciu oddzielności, tj. na , egoizmie, na wyrachowaniem biznesowym, politycznym, na chęci pokazania „kto tu rządzi”… Może też wynikać z poczucia konieczności współpracy, opartej na bliskości, na poczuciu radykalnej nieoddzielności.