Lipiec – wrzesień 2013

ZNACZENIE SŁÓW Kim  opiekuje się Państwo Opiekuńcze 17.9.2013
Ratowanie największych banków z upadków spowodowanego przez ich chciwe ryzykanckie spekulacje, oszukańczą księgowość i dalsze lekceważennie  w Stanach i EU  społeczeństwa. Wypłacanie wielkich premii i odpraw,

ZNACZENIE SŁÓW Kim opiekuje się Państwo Opiekuńcze? 30.8.2013
Poprzez dopuszczone przez prawo zawłaszczenie około 90 % środków płatniczych przez system bankowy następuje proporcjonalne zawłaszczenie wszystkiego, co twórca kredytu zechce posiąść i tym władać: dóbr, opinii, wyników wyborczych, prawodawstwa, panowanie nad życiem i śmiercią ludzi potrzebujących środków płatniczych „Dajcie mi władzę tworzenia kredytu, a nie dbam, kto stanowi prawa” (MeyerAmschel Rotshild).

ZNACZENIE SŁÓW Kim opiekuje się Państwo Opiekuńcze? 29.8.2013
Państwo płaci  koszty „wypożyczenia”od banków komercyjnych i utrzymania w obiegu  kredytowych środków płatniczych. Banki tworzą je ex nihilo, jako zapisy księgowe, monetyzując państwowe obligacje czyli  obietnice wieloletnich spłat  z naszych podatków.  Sumy kredytowe stanowią informację o wartości pieniężnej dóbr znajdujących się na rynku  i uprawnienie do ich pobierania. Rynek zapełniany jest w wyniku pracy całego społeczeństwa. To my jesteśmy właścicielami realnej wartości  kredytu i nie potrzebujemy  pożyczać od siebie.  Pożyczamy jedynie od innych społeczeństw na miarę  ewentualnie ujemnego bilansu handlowego. W Polsce około 90% wszystkich transakcji dokonuje się w formie bankowych rozliczeń bezgotówkowych. Praktycznie niemal każda złotówkowa jednostka płatnicza stanowi oprocentowany dług. Dług ten opłacamy, oprócz podatków, także w cenie netto każdego towaru. Obciążenia podatkowe pośrednie i bezpośrednie zabierają nam, około 90% siły nabywczej  na rzecz systemu bankowego. To nim właśnie opiekuje się Państwo Opiekuńcze, Umożliwia pod względem prawnym  moralnie  niesprawiedliwą sytuację..

ZNACZENIE SŁÓW Wina – błąd 25.8.2012
Jeśli mój błąd uznaję za winę, to nie chcąc się nią obciążyć projektuję ją na kogoś jako jego winę. Dopóki trwa projekcja , nie skupiam się na błędzie  w moim postępowaniu i nie mam jasności umożliwiającej naprawę. Jeżeli mój błąd uznam za winę swoją, włącza się mechanizm obronny, który ją pomniejsza, zniekształca, znajduje usprawiedliwienia a nie przyczyny i znów nie mam jasności umożliwiającej naprawę. Dopóki to, co błędnie zrobisz będziesz uznawał za winę, twoją, czy cudzą, nie zrozumiesz i nie naprawisz błędów swoich.