Lipiec – wrzesień 2011

ZNACZENIE SŁÓW Cel a rezultat 13.7.2011.
– „Nic tak dobrze nie czyni teraźniejszości jak dobrze przemyślana przyszłość.”- Gdyby powiedzieć: „…jak dobrze przemyślana przeszłość„, byłoby to odwołaniem się do tego, co znamy. Uważam, że tylko na tej podstawie możemy bezpiecznie ustalić przede wszystkim to, czego na pewno nie chcemy, co wykluczamy. To, czego na pewno nie chcemy, otwiera cały zbiór możliwych kierunków, które spełniają ten warunek początkowy, bez zdecydowanego ustalenia stanu. końcowego. Cel jest wyobrażony. Na rezultat wpłynie wiele nie przewidywanych czynników. Dlatego rezultat będzie się różnić od celu tym bardziej im bardziej jest złożony. Cel nadal mógłby być obecny, lecz tylko w zarysie. Takie nastawienie byłoby bardziej elastyczne wobec tego, co nie przewidziane. Np.: ’ Wykluczamy wojnę’ działa przecież inaczej niż: 'Chcemy pokoju’. ’ Wykluczamy wojnę’ jest konkretne. Chcąc pokoju, organizujemy Ligę Narodów, ONZ. Walka o pokój może usprawiedliwiać wojnę. Akcja – reakcja – eskalacja ? Tym lepiej! Przybywa miejsc pracy. Polegli obniżają poziom bezrobocia. Kryzys ustępuje. Rzeczywiście, powraca społeczny pokój…

KRYZYS ŚWIATOWY Źródła strukturalne i poza strukturalna, duchowe 14.7.2011
Szukając źródeł naszych kłopotów, nieszczęść, kryzysów, w zakresie strukturalnym, warto chyba
uwzględnić uwagę Einsteina: „Problemów obecnego świata nie rozwiążemy sposobem myślenia, które te problemy stworzyło”. Na źródło w zakresie poza strukturalnym (’duchowym’?) mogłaby dobrze wskazywać parafraza innej jego wypowiedzi: 'Problemem są nie tyle struktury [w oryginale – atom], co przede wszystkim serce człowieka’. Więc mówię sobie: smakuj pilnie swój brak kochania. To otwiera całkiem inną dynamikę niż najlepiej przemyślane projekty kochania.

WIEDZA, MIŁOSC 15.7.2011.
Działanie bez wiedzy jest ślepe, a wiedza bez miłości – jałowa” Benedykt XVI, Encyklika. Caritas in veritate. Wyd. M Kraków2 2009, Nr 30

WOJNA 15.7.2011.
Wojna jest spektakularną, krwawą projekcją naszej codzienności. Krishnamurti J. Education and the significance of life, Chapter IV

KAPITALIZM Półkapitalizm i kapitalizm integralny 15.7.2011
Obecnie mamy właściwie pół-kapitalizm: Prywatyzację zysków i uspołecznianie kosztów. Potrzebny byłby kapitalizm integralny (?), z prywatyzacją zysków oraz prywatyzacją kosztów. Trzymanie się takiej zasady zoptymalizuje także koszty, niejako automatycznie. Rozumiem, że w tym kierunku idzie np. projekt Proekologicznej Reformy Podatkowej (Mnożnik cztery, s. 186).

GOSPODARKA Gospodarcze AIDS 15.7.2011
Globalistyczne zniesienie wszelkich barier ochronnych można by potraktować jako swegorodzaju gospodarcze AIDS, szczególnie niebezpieczne dla gospodarek znacznie słabszych.

GOSPODARKA Zużycie energii komórek zdrowych i rakowatych 15.7.2011.
Wynik badania dystrybucji energii komórek: Normalne komórki zużywają na podtrzymanie własnych funkcji 2 – 10%. Reszta idzie na potrzeby całego organizmu. W przypadku komórek rakowatych prawie cała energia zostaje zużyta na ich podtrzymanie i rozrost kosztem organizmu.

PIENIĄDZ Natura pieniądza czysta informacja; pieniądz jako towar 15.7.2011.
Zauważyłem, że system krążenia dostarcza fizyczny budulec oraz informację: hormony, enzymy,neuro-przekaźniki. Obecnie pieniądz osiągnął „doskonałość formy” tj. charakter czystej informacji. Zatem obecnie może lepsze byłoby porównanie do systemu informacyjnego organizmu, układu neurohormonalnego, kierującego przepływami substancji i energii, których sam przez się, podobnie jak pieniądz, przecież nie dostarcza. W takim razie traktowanie pieniądza jako towaru [super towaru!] okazuje się zaraz [super] niewłaściwe. Szczególnie w przypadku transakcji realnie średnio terminowych (pojedyncze lata) a zwłaszcza długo terminowych (dziesiątki lat). Można wyobrazić sobie giełdę miar i wag, ze zmiennymi przelicznikami cali na centymetry, funtów na kilogramy itp. Co mógłby zdziałać inżynier z taką informacją?

SENS ŻYCIA Miłość 18.7.2011.
Smakuj pilnie swój brak kochania. To otwiera całkiem inną dynamikę niż najlepiej przemyślane projekty kochania.

PRACA 17.7.2011.
Inicjatywy nie można kupić. Można ją jedynie umożliwić. Goetz Werner, Grundeinkommen.

KREDYT 17.7.2011.
Gdy bank emituje kredyt ilość pieniędzy na jakimkolwiek koncie się nie zmniejsza się. Zatem co właściwie bank pożycza kredytobiorcy? Sfałszowane uprawnienie do poboru dóbr z rynku, brane zwyczajowo za dobrą monetę i pokryte nie kapitałem w dyspozycji banku, lecz dobrami rynkowymi, które nie stanowią własności ani nie są w prawnej dyspozycji banku lecz stanowią dobro wspólnotowe.

ZNACZENIE SŁÓW Wypowiedź negatywna – pozytywna 17.7.2011.
'Tak krawiec kraje jak mu materiału staje’ (O politykach, partii)
Uważam, że źle kraje. – forma negatywna, antagonizująca zwolennika krawca.
Czasem da się lepiej spożytkować / wykroić z tego samego materiału’ – forma pozytywna, nieantagonizująca zwolennika krawca.

PIENIĄDZ Własność realnoekonomiczna i formalnoekonomiczna Tittenbrun 19.7.2011
„Klasę kapitalistów zastąpiła klasa menedżerów, którzy nawet nie są właścicielami.” Rozróżnieniu własności realnoekonomicznej i formalnoekonomicznej i jej skutkom szczególną uwagę poświęcił prof. Jacek Tittenbrun (Nowi kapitaliści? Pracownicze fundusze emerytalne a własność kapitału akcyjnego. Nakom, Poznań 1991; Instytucje finansowe a własność kapitału akcyjnego. Nakom, Poznań, 1991 oraz Ekonomiczny sens prywatyzacji. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, 1995). W debacie o kryzysie nie natrafiłem na cytaty z jego prac.

ZNACZENIE SŁÓW  Pozasłowne wyczucie jakości 19.7.2011Choć nie da się ustalić definicji co rozumiemy przez takie słowa jak miłość, sprawiedliwość, prawda, (myślenie?), pomimo to jest w nas jakaś zdolność odczuwania, że dana sytuacja nie polega na miłości, sprawiedliwości, prawdzie, myśleniu…. Zatem takie negatywne podejście wskazuje na obecność tego, co pozytywne, choć nie da się tego określić, słownie.

POLITYKA GOSPODARCZA „Terror doraźności” 27.7.2011
Słychać zarzuty, że jest to zaniedbanie strategii na rzecz taktyki. Jednak nastawienie na doraźność
jest wręcz wymuszone przez zasadę dyskontowania przyszłych strumieni finansowych. Finansowo lepiej opłaca się zaraz wyciąć las i zapłatę skierować na rynki finansowe. Podobnie ma się rzecz z kosztami wychowania potomstwa.

ZNACZENIE SŁÓW Grzech pierworodny I 2.8.2011
Jeszcze umysł hoduje bożki egoizmu, bogactwa, władzy… Jakaś kropla przepełni miarę…Bożki nas zmiażdżą ? Bożki powstały, bo błędnie uznaliśmy naszą różnorodność za absolutną oddzielność. Błędnie uznaliśmy godność naszej jedyności za godność naszej zupełnej osobności . Błędnie uznaliśmy naszą egocentryczną wrażliwość za klucz do prawdziwej siły, zaś bez-obronną wrażliwość – za słabość godną pogardy. Wciąż kalkulujemy jak wygrać z tymi, od których się radykalnie, sztucznie oddzieliliśmy: Ty – czarne, ja – białe. Jesteśmy wrogami. Bo 'miałem’ , 'mam’ i 'będę miał’ przesłania: jestem. Mogą się bożki w naszym sercu rozsypać jak jesienne liście.

ZNACZENIE SŁÓW Grzech pierworodny II Bezobronna wrażliwość 2.8.2011
38 Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb!17 39 18 A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! 40 Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! 41 Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! 42 Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

ZNACZENIE SŁÓW Grzech pierworodny III Słabość godna pogardy 2.8.2011
27 Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. 28 Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. 29 Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: «Witaj, Królu Żydowski!» 30 Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. 31 A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.