Październik-grudzień 2011

ZNACZENIE SŁÓW Prawdomówność 10..11.2011.
„Nie mamy większej niż inni pewności, że znamy prawdę. Jednakże często potrafimy rozpoznać nieprawdę, gdy ją sami wypowiadamy lub slyszymy płynącą z cudzych ust, a najczęściej z ust agentów reklamy i przywódców politycznych. Wiele z tych nieprawd wygłaszanych jest świadomie, z czego zdają sobie sprawę zarówno mówcy jak i sluchacze. Służą one manipulacji, usypianiu czujności, zwodzeniu, opóźnianiu działań, ochronie własnych interesów, osiąganiu bądź utrzymywaniu władzy oraz ukrywaniu smutnej rzeczywistości. Kłamstwa zniekształcają strumień informacji. System – szczególnie w okresach kryzysowych – nie może funkcjonować jeśli jego strumień informacji jest zmącony i wypaczony. Jednym z najważniejszych twierdzeń teorii systemów jest .twierdzenie, że  informacji wolno świadomie zniekształcać, opóźniać lub ukrywać.
Według Buckmunstera Fullera całej ludzkości zgrażać będzie niebezpieczeństwo jeśli każdy z nas nie odważy się obecnie, w przyszłości, zawsze mówić tylko prawdę i całą prawdę oraz robić to szybko – niezwłocznie. [Donella Meadows, Denis Meadows Jorgren Randers, (1992) Przekraczanie granic. Globalne załamanie czy bezpieczna przyszłość. Centrum Uniwersalizmu przy Uniw. Warszawskim, Pol. Tow. Współpr. z Klubem Rzymskim, Warszawa 1995, s. 201

ACTA