Styczeń – czerwiec 2010

PRAWO 10.3.010
Jan Kochanowski Na XII tablic ludzkiego żywota parafraza z Diogenesa Laertiosa 1.58 i n. cyt za Zygmunt Kubiak, Literatura Greków i Rzymian,’ Świat Książki, Warszawa, 203, s. 114.
'Prawa są równie jak pajęczyna: / Wróbl się przebije, a na muszkę wina’

WINA i BŁAD 20.3.010
Gdy doszło do katastrofy Co ważniejsze: Kto winien ? Czy jak się to stało?

PIENIĄDZ  Mamona 20.3.2010.
Mamon (Aramajskie) pewność zaufanie, bezpieczeństwo. Powszechnie kojarzone z pieniędzmi, bogactwem w Chrześcijaństwie kojarzone z mamieniem, pokusa, fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Mammuna – duch w mitologii słowiańskiej, nazywany Mamona. Mamona niesprawiedliwości – mamonę stanowi niesprawiedliwość a nie „mamona- pieniądz sam
przez się.

PRACA 20.3.010. Szczegółowe opracowanie godnej regulacji poczęć i przepisów chroniących możliwość naturalnej śmierci…Gdybyż równie pieczołowicie opracowano zasady i zabezpieczono prawnie możliwość godnego przeżycia okresu między narodzinami i śmiercią.

KRYZYS 20.3.010
Sytuacja kryzysowa -umożliwia otwarcie na nowy sposób życia. Kryzys jest absolutnie konieczny aby zniweczyć struktury oparte na ego i umożliwić przeżycie ludzkości i całej planety (Tolle)

POLITYKA  Środki i rezultaty 20.3.2010
Means and end are not separate – JKOnline Daily Quotes
We may study history and translate historical fact according to our prejudices; but to be certain of the future is to be in illusion. Man is not the result of one influence only, he is vastly complex; and to emphasize one influence while minimizing others is to breed an imbalance which will lead to yet greater chaos and misery. Man is a total process. The totality must be understood and not merely a part, however temporarily important his part may be. The sacrificing of the present for the future is the insanity of those who are power-mad; and power is evil, These take to themselves the right of human direction; they are the new priests. Means and end are not separate, they are a joint phenomenon; the means create the end. Through violence there can never be peace; a police State cannot produce a peaceful citizen; through compulsion, freedom cannot be achieved. A classless society cannot be established if the party is all-powerful, it can never be the outcome of dictatorship. All this is obvious. – Commentaries on Living Series I Chapter 32 Separateness

MEDIA  Radio Maryja. Media 24.4.010
zamordowały Prezydenta w świadomości Polaków. 'Odstrzelić kaczki”, „Wyciąć watahy”. „Zabić prezydenta, obedrzeć ze skóry i wystawić ją na licytację”. Gdybyż można postawić media przed Trybunałem Stanu.

ZYSK, BOGACTWO  Wzrost gospodarczy…25.4.01
– Przecież nasz poziom życia się poprawia. więc gdzie ta grabież?
– Wzrost pieniężnej zasobności jest proporcjonalny do posiadanej . Biedniejsze osiem decyli gospodarstw domowych w Niemczech płaciły więcej procentów niż zyskiwały z oszczędności. 9-ta decylowa warstwa dochodów uzyskuje prawie tyle ile płaci %%. 10-y decyl uzyskuje z oprocentowania około 2-krotnie więcej niż płaci. M. Kennedy , Geld ohne Zinsen und Inflation, Goldmann Verlag, Munchen 1991 . Z. Brygady, Kraków, 2004 s.25, rys.4. Zatem wzrost gospodarczy spowodował wzrost zadłużenia ośmiu decyli, i wzrost zasobów pieniężnych tylko u 10 decyla dochodowego. Podobnie wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się zubożył te kraje a wzbogacił najbogatsze. „Kto ma będzie mu dodane, a nie mającemu odbiorą to, co ma”[Mt, 25,26-29]

SŁOWNIK Płynność – dochodowość13.4.010.
Płynność – Dostępna bezpośrednio gotówka. Dochodowość = mozliwość uzyskania płynności ze sprzedaży kapitału lub produkcji.

BANKI 13.4.010.
Banki Centralne mają gwarantować bankom komercyjnym płynność a nie dochodowość.

INFORMACJA Znaczenie, kontekst4.4.010.
The meaning of some information always depends on the context. Sens danej informacji zawsze zależy od kontekstu. D. Bohm, A new theory of the relationship of mind and matter, Lecture given on March 22,1985 as the Gardner Murphy Memorial Lecture as part of the Centennial Celebration ofthe American Society for Psychical Research. Maszynopis otrzymany od Saral Bohm.

RÓŻNE 25.7.010.
Krzysiatek: Christophori faciem die quacumque tueris, illa nempe die morte mala non morieris. Ilekroć spojrzysz na twarz Krzysztofa tego dnia nie umrzesz nagłą śmiercią.

BANKI PIENIĄDZ 25.7.010. Krzysiatek: http://en.wikipedia.org/wiki/Michele_Bachmann Senator USA wyłożyła w senacie zasady działania Rezerwy Federalnej. Wniosek o spłatę długu,
audyt Rezerwy i jakieś jeszcze 2 punkty. Przesłała Magda.

SENS ŻYCIA Iluzoryczne utożsamienie – słowne wyobrażeniowe – …
– Iluzja może być niebezpieczna…zawsze jest niebezpieczna potencjalnie. Bezpieczna, neutralna – tylko pozornie. Niesie w sobie zarzewie cierpienia, posiew rozczarowania.

KAPITAł
Jefferson do Washingtona: „All the capital employed on capital speculation is barren useless producing like that on a gaming table”. Wszelki kapitał zużyty na kapitałowe spekulacje jest
[realnie] bezproduktywny podobnie jak w przypadku ruletki.

KREDYT SPOŁECZNY
www. Richard Cook Credit as a public utility: the solution to the economiccrisis 6 parts video. V part:
The most important concept in modern economics is the existence of a gap between prices and income, purchasing power. This gap results when a portion of prices must be set aside as savings and is then used by the financial system for speculation. Keynesian economics takes control of same of te savings through deficit spending but is still a compromise with finacier control of the economy. A better system would be to provide consumers with a national dyvident as a way to monetise appreciation of the producing economy. Monetizing productivity. To convert student loans to student grants. The Keynesian economics constantly has to growth in order to stay one step ahead of debt. To provide consumers with a National Dividend as a way to monetize the continous appreciation of the roducing economy. Roosewelt: to monetize the prices – income gap for economic growth. The Government tourned the gap into usable cash through deficit spending. Now: 30 – 40% of the individual earnings → taxation.   We hold these truths. The hope of monetary reform. R. Cook : „The gap between total prices and total income is ca. 25%   (GDP  (prices measure) – NDP (income))”

MEDYCYNA
www.nowa germanska medycyna. → kontakt Hamer- twórca lekarz i teorety

PIENIĄDZ
R. Cook Credit as a social utility part V. Backing the currency by gold was always a fiction. There has never been enough gold in existence to support a currency existence.

FINANSE System 30.4.2010.

Rozmowy o wyborach, partiach, polityce często schodzą na manowce pomijając główne źródło władzy – finanse i system finansowy.

RÓŻNE Przysięga obowiązuje…
– Przysięga osoby pozornej czyli kogoś pozornie indywidualnego, osobnego, oddzielnego nie ma sensu, nie zobowiązuje, szczególnie gdy dotyczy tego, co wypływa z tej – nieprawdziwej – osobności.

RÓŻNE – Piękno…19.6.2010.
Istotą piękna nie jest działanie lecz bycie.

RÓŻNE  Rozmowa… 19.6.2010
Rozmowa może być istotna tylko w obecności ciszy.