wrzesień – grudzień 2012

ZROZUMIENIE Pogłębianie zrozumienia 28.11.2012.
„Starajmy się ze wszystkich sił dopomagać sobie nawzajem w pogłębianiu zrozumienia. Możemy to czynić bez obawy, bo to, co błędne, okaże się nieważne, zaginie i zostanie zapomniane, zas to, co prawdziwe – zwycięży.” Vincent C. Vickers, Economic Tribulation, cyt. poniżej.

ZNACZENIE SŁÓW Demokracja 28.11.2012.
„Nasza demokracja nie może współistnieć z naszym obecnym systemem finansowym. Jedno z nich musi ustąpić miejsca drugiemu”. Vincent C. Vickers, Economic Tribulation ,  John Lane, London 1941.Prezes Banku Anglii 1910-1919. lub www.geldreform.de

ZNACZENIE SŁÓW Demokracja 28.11.2012
Obecny ranking Władz: Finansjera – informacja – media  – władze prawodawcze, wykonawcze – sądownicze – edukacja – produkcja – handel – siłowe. Najwyższa władza jest niewybieralna. Władze wybieralne powstają pod kierunkiem Finansów.  zarządzanie odbywa się  zasadniczo poprzez hierarchiczne finansowanie . Państwo opiekuje się faktycznie instytucjami finansowymi = Plutokracja; demokratyczne złudzenie.
Ranking w istotnej Demokracji: Społeczeństwo obywatelskie oparte na minimalnym dochodzie gwarantowanym – władze  prawodawcze, wykonawcze i sądownicze obieralne od lokalnych, pośrednich do najwyższych – Finanse podporządkowane i kontrolowane przez władze obieralne – informacja powszechnie dostępna – wolne media – edukacja wielo-modelowa – wytwórczość, .handel wielo-sektorowe – władze siłowe. Państwo działa jako Państwo umożliwiające (Enabling State)  Umożliwia  rozwój całego potencjału każdego z obywateli w myśl Zasady Pomocniczości.

ZNACZENIE SŁÓW Prawda 27.11.12
Jeśli chcesz aby coś było prawdą, to fakty zdają się temu podporządkowywać, niezależnie od siły dowodów.

TON WYPOWIEDZI Wymówka szefa do pracownika 26.11.2012.
Panie Zygmuncie, my tu nie potrzebujemy spóźnialskich, nieodpowiedzialnych, podpitych…
Inaczej: Panie  Zygmuncie,  my bardzo potrzebujemy punktualności, odpowiedzialności, trzeźwości…

EKSPORT Sieć sklepów eksportowych 24.11.2012
System eksportu nadwyżek poprzez sieć własnych sklepów normalnych i wysyłkowych wkraju importera. LIDL, SELGROS WELT im BILD. Zamiast dyskonta skompensowanego wg. Doktryny Douglasa?

ZNACZENIE SŁÓW Tak – Nie 20.11.20012
W porządku myślowym, kognitywnym, TAK lepsze od NIE. Wizualizacja TAK uruchamia wiarę. „Wiara twoja cię uzdrowiła”. Tak i Nie w tym porządku odnoszą się do przyszłości.
W porządku poza myślowym, egzystencjalnym NIE odnosi się do teraźniejszości. Przez to jest aktualnym działaniem a nie spodziewanym rezultatem.

POWER POINT Zwodnicza przydatność 18.11.12.
Power Point powstał w 1987 r. Dziś używa go około pół miliarda ludzi, przedkładających komunikację pragmatyczną , epatowanie liczbami i uporządkowanymi danymi, nad komunikację opartą na narracji, opowieści i kontakcie.  Opisuję ją w książce Marketing narracyjny. W powodzi informacji ta pierwsza jest coraz mniej efektywną. Doświadczenie podpowiada, że im lepsze slajdy tym, później, z zasady gorzej.
Swat  powerpointowy oferuje iluzję skondensowania, zamknięcia całości spraw na kilku slajdach; z wpisaną reakcją rynków finansowych, dużych mas ludzi. Już nie tylko przewidzenie ale zaprogramowanie reakcji ludzi.
Badania pokazują: używanie PP wpływa na nasz sposób komunikowania się a co najważniejsze – myślenia…
Niewolnicy PowerPointa nikogo do niczego nie przekonają. Nie potrafią rozmawiać. Nie wygrają wojny w Afganistanie, nie wygrają boju o reformę emerytalną. Niewolników PP rozpoznaję łatwo:  zafascynowani są kaskadą liczb (…). Niewolnicy PP nie potrafią rozmawiać. Nie nawiązują relacji. Już na początku spotkanie wyjmują laptop z rzutnikiem, bo „Muszą coś pokazać”pogłówny-dowodzący NATO w Afganistanie Stanley McCrystal uznaje PP za główna przyczynę porażki wojsk Sojuszu w tym kraju. Perfekcyjnie zarysowano taktykę, sukces, cele wpisano w tabelki – i spektakularna porażka. Życie przerosło PowerPoint. „Prezentacje PP zajmują tylko miejsce na dyskach, ale co gorsza niszczą umysły ludzi, ich kreatywność, myślenie. [Scott McNealy, charyzmatyczny szef SUN zakazał korzystanie z tego programu. PP upraszczanie świata zwielokrotnia szansę popełnienia błędów, zaś banalizacja informacji,  porzucenie zmysłu krytycznego, omijanie niezauważalnej informacji ,nie mieszczących się w głównym nurcie, prowadzi wcześniej  czy później do klęski. PP redukuje kreatywność, obniża percepcję, zamyka w świecie tabelek i slajdów.
[Cyt. za Michał Boni  reforma Emerytalna. Dobrze opowiedzieć lub przegrać. Uważam Rze, 9.2012, s. 165i Cyt w Debata jak komunikować najtrudniejsze reformy,  zorganizowana w trakcie XXII Forum  Ekonomicznego w Krynicy, z Zygmuntem Berdychowskim. Nowe Media, pod red. Eryka Mistewicza 2, 2012, s. 165

ZNACZENIE SŁÓW Zasada Pomocniczości 13.11.2012,
„Jest rzeczą niesprawiedliwą, poważnym złem i zakłóceniem właściwego porządku, gdy większa, wyższa organizacja przypisuje sobie funkcje, które mogą być efektywnie spełnione przez ciała mniejsze i niższe. To jest fundamentalna zasada filozofii społecznej, niewzruszona i niezmienna i zachowuje ona dzisiaj całą moc prawdy. Ze swej  natury prawdziwy cel społecznego działania powinien polegać na tym, że trzeba pomagać indywidualnym członkom ciała społecznego ale nigdy nie niszczyć ich lub pochłaniać.” Zasada Pomocniczości (subsydiarności). Quadragesimo anno 1931  n. 79.

PLOTKI, OBMOWA Trzy sita Sokratesa 24.10.2012
Ktoś przychodzi podniecony do Sokratesa.
– Czy wiesz, czego dowiedziałem się o twoim przyjacielu?
– Chwileczkę, mówi Sokrates. Zanim opowiesz mi to wszystko, chciałbym cię poddać krótkiej próbie. Czy to, co masz mi do powiedzenia przecedziłeś przez trzy sita? Przed opowiedzeniem czegokolwiek o kimś, dobrze jest poświęcić chwilę, aby przecedzić to, co masz do powiedzenia. Nazywam to próbą trzech sit. Pierwsze jest sitem prawdy. Czy sprawdziłeś  czy to, co chcesz mi opowiedzieć,  jest prawdziwe?
– No, nie całkiem. Nie widziałem tego samemu. Słyszałem tylko, że o tym mówiono.
– Świetnie. Zatem nie wiesz czy to prawda. Mimo to użyjmy drugiego sita. Sita dobra. Czy to, co chciałeś mi opowiedzieć o moim przyjacielu, to coś dobrego?
– Ależ nie, wręcz przeciwnie!
– Zatem, ciągnie Sokrates, chcesz mi opowiedzieć o nim coś niedobrego a ponadto nie jesteś pewien, czy to prawdziwe. Zobaczmy czy to przeszło przez trzecie sito, sito pożyteczności. Czy byłby pożytek z tego, żebyś mi powiedział o tym, co uczynił mój przyjaciel?
– No nie, nie całkiem!
– Zatem, stwierdził Sokrates, skoro to, co chcesz mi opowiedzieć, nie jest ani prawdziwe, ani dobre ani pożyteczne, nie mam żadnej ochoty, aby to usłyszeć.

ZNACZENIE SŁÓW Procedury standardowe w medycynie 23.10.2012
„Triumwirat pacjent – establishment medyczny – korporacje, działa we wzajemnym porozumieniu. Kiedy każda ze stron wykona swoje zadanie w odpowiednim czasie, określona terapia [także i diagnostyka SZG] ma szanse rozpowszechnić się jako standardowa, a w rezultacie to właśnie jej będą oczekiwać pacjenci.” [David Newman, Cień Hipokratesa. Tajemnice domu Medycyny. Wydawnictwo Znak, Kraków, 2010, s. 47]

PAŃSTWO Siła i słabość 20.10.2012
Państwo jest słabe, w sytuacjach, w których winno wykazywać siłę, zas w sprawach drugorzędnych,  mało ważnych pręży muskuły.