T. V. Holmes O świętej i nieświętej naturze kredytu

O kredycie świętym i nieświętym